NeuroKinetic Therapy

Neurokinetic Therapy (NKT) is een gesofisticeerd onderzoeks- en behandelconcept die zich richt op de oorzaak van de dysfunctionele beweging/coördinatie, namelijk het motor control centrum (MCC) in de cerebellum. NKT gebruikt manuele spiertesten om te onderzoeken of een spier, individueel of samen met andere spieren, goed geactiveerd is. We gaan ook compensatiestrategieën identificeren en bepalen of ze veroorzaakt zijn door reciproque inhibitie of door dysfuncties in de kinetische keten. Het oplossen van deze inhibitie kan de klachten van de patiënt oplossen en het functioneren verbeteren. We gaan onderzoeken waarom een spier hypertoon is of waarom een gewricht een bewegingsbeperking heeft. Op deze manier weten we welke disfuncties belangrijk zijn om te behandelen en je behandeling wordt specifiek en makkelijk te hertesten. Het NKT protocol programmeert in feite de dysfunctionele programma’s die opgeslagen zijn in het MCC opnieuw. Op deze manier kun je de oorzaak van de klacht behandelen en niet alleen de symptomen.

80,-